maandag 11 oktober 2010

Zondagochtend 10 oktober

Vanmorgen met ongeveer 20 man vertrokken. 15 mensen hadden zich opgegeven en een paar kennissen van mij zelf gingen ook mee. Op het weiland bij de Brensbrug waren ongeveer 4 hindes te zien met twee grote herten. De herten bekeken elkaar nauwelijks; de brons lijkt dus nu echt voorbij. Een van de herten liep flink mank. Op de toren geen herten te zien. Wel enkele vogelaars die uitkeken naar rode wouwen. Die zouden nu trekken.

Harry Cuypers 

zondag 10 oktober 2010

Zaterdagavond 9 oktober

Was geen enkele activiteit te bespeuren. Bij uitkijktoren 2 reeen aan de verre rechter bosrand achter de Oude Graaf.  Aanwezige fotografen bij uitkijktoren en Brensbrug ook de hele middag geen activiteit bespeurd. Groep was desalniettemin zeer enthousiast over excursie. 
 
Piet Litjens

vrijdag 8 oktober 2010

Vrijdagavond 8 oktober

Met een volgeboekte groep vertrokken we op de warme namiddag richting Brensbrug. Onderweg kwamen we gelukkig al het eerste mannetje tegen, hij stond tussen de rijtjes boompjes een stukje voor de Brensbrug. Ik was mijn telescoop vergeten, maar gelukkig had iemand er eentje bij zich en kon iedereen genieten van het hert (jong mannetje). Bij de Brensbrug was niets te beleven en doorgelopen naar de wildtoren meteen de kinderen een vraag meegegeven waar die poortjes in het raster nou voor zijn. Bij de wildkansel konden we ver weg een hinde zien staan.
Teruglopende naar de Brensbrug begreep ik dat daar een aantal dieren zouden staan: 2 hindes en 2 herten. Af en toe burlde het plaatshert uit het bos.
Het lijkt me dat de groep uit elkaar aan het vallen is en de bronst grotendeels voorbij is. Getuige de ene hinde bij de Grashut, maar ook de twee jonge herten met de 2 hindes bij de Brensbrug.
Ik ben benieuwd naar de komende dagen.

Henk Heijligers

Persbericht Edelherten uitgeburld

Indrukwekkende weken in het Weerterbos


Afgelopen weken organiseerde Stichting het Limburgs Landschap samen met Ark Natuurontwikkeling dagelijks excursies naar de burlende edelherten van het Weerterbos.
Deze Koningen van het Woud hebben inmiddels gezorgd voor het toekomstige nageslacht en langzaam maar zeker keert de rust weer terug in het bos. De bezoekers genoten er in ieder geval met volle teugen van. Zo'n 500 mensen gingen mee met de excursies die werden begeleid door special opgeleide vrijwilligers. Nog vele honderden andere mensen gingen op eigen gelegenheid kijken en luisteren naar de bronst in het Weerterbos.

In de periode september en oktober worden de herten (mannetjes) bronstig en proberen ze de hindes (vrouwtjes) als een roedel bij elkaar te houden. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets, ze proberen zo het alleenrecht te krijgen om met zoveel mogelijk hindes te paren.
In het begin van de bronst gaan herten elkaar te lijf met hun imposante geweien. Diverse bezoekers waren vanaf de wildtoren bij de Grashut getuige van dit fantastische schouwspel. Al na een korte schermutseling was overduidelijk wie de echte Koning van het Woud was en daarmee alle hindes voor zich won. Maar de verliezers worden langzaamaan groter en sterker, dus dat belooft wat voor het komende jaar.

Burlende edelherten
Bijna alle excursiegroepen hebben ook daadwerkelijk edelherten gezien, vaak liet het sterkste hert, (het ‘plaatshert’), zich van zijn beste kant zien door luidruchtig te burlen. Er  waren ook periodes waar de hindes en het hert rustig in een weiland lagen te genieten (van de mooie herfstdagen?). Door het burlen bleven andere mannetjes op afstand, al burlden deze ook regelmatig uitdagend naar het plaatshert. Mocht een van deze herten toch het lef hebben om in de buurt te komen, dan waren een paar stappen in zijn richting al voldoende voor het andere hert om meteen het hazenpad te kiezen om een confrontatie uit de weg te gaan.


Bij bijna alle excursie was duidelijk te zien dat het plaatshert in rondjes achter de hindes aan ging. Een paringsbereide hinde verspreidt een speciale lucht en het was goed te zien dat het hert met  zijn tong en neus probeerde de geschikte hindes te vinden.  Dat lukte, want meerdere excursiegroepen zagen het hert paren met een of meerdere hindes.

Nagenieten
De bronstperiode is nu ten einde, maar de komende periode zal de herfst volop andere sporen gaan achterlaten. De bladeren vallen in prachtige kleuren van de bomen, de paddenstoelen schieten uit de grond en de vogels trekken in grote getale naar het warme zuiden. Er valt dus nog genoeg te genieten. Zeker omdat  alle terreinen van Stichting het Limburgs Landschap gastvrij voor u zijn opengesteld. Voor de volgende edelhertenbronst zult u een jaartje geduld moeten hebben, maar u kunt nog wel nagenieten van de vele ervaringen, foto’s en een filmpjes op www.limburgs-landschap.nl

woensdag 6 oktober 2010

Dinsdagavond 5 oktober


Met zijn vijftienen stonden we gisteren, dinsdag 05 oktober, bij de Brensbrug te kijken naar 15 dieren (hindes met jongen) + het 1e plaatshert. Een half uur eerder was een groepje van vijf incl. jongen aan de rechterkant verdwenen in het bos. Af en toe burlde het hert of snoof het aan een hinde.
Er was weinig activiteit en omdat bijna alle dieren lagen, volgende het hert hun voorbeeld. We hoorden geen geburl van ergens anders. Op weg naar de uitkijktoren heb ik dhr. v. Baaij, een van de gasten en betrokken bij het beheer van de edelherten, gevraagd om op de toren iets over het beheer te vertellen. Wel rekening houdend met het gezelschap. Op de toren vertelde dhr. v. Baaij in zorgvuldige bewoordingen waarom beheer nodig was zolang de dieren in dit omrasterde gebied zaten. Omdat vanaf de hoge uitkijkpost alleen een ree tegen de bosrand te zien was, zijn we weer naar de roedel teruggelopen. Op een afstandje hoorden we het 1e plaatshert burlen en vaag antwoord krijgen. Alle dieren stonden inmiddels en het hert liep flemend achter meerdere hindes aan. Zonder succes! Iets meer activiteit, maar geen dekkingen dus.

Ron Vodegel

dinsdag 5 oktober 2010

Dinsdagochtend 5 oktober

Vanaochtend nog even in het Weerterbos geweest. Om 7.45 stond een deel nog in de beek tussen het weiland en het bos. De groep vertrok daarna snel genoeg het bos in, af en toe burlend.
Na kort tijd verscheen een tweede bok uit het bos, ook die ging richting bos tussen het raster en het weiland.
Gevolgd door een derde bok die via de Grashut langs de beek richting weiland kwam. Hij nam het kleine grasland achter ons en stak zo'n 20 meter voor ons het pad over.

Hij bleef achter op het weiland, na uitgebreid gesnoven en gesnuffeld te hebben, en ging er bij liggen.
Het lijkt of er in het bos tussen het weiland en het raster zich meerdere bokken ophouden, bij het teruglopen hebben we er minimaal twee gezien (zijnde niet het plaatshert). Mogelijk zien zij de kans schoon om een van de hindes af te snoepen van het plaatshert?

Henk Heijligers

Maandag 4 oktober

Gisteravond weer een bronstexcursie gehad, er waren ook drie mensen van de provincie Limburg mee en een persoon van Natuurmonumenten, in totaal 22 personen.

De meeste herten stonden  of lagen op de groene weide rechts van het pad, achter het bruggetje:
het plaatshert en ca. 18 vrouwtjes & kroost. Later verscheen er uit de bossen zo maar een vrouwtje  (had ze zich daar door een ander mannetje laten dekken?) en voegde zich  gezellig bij de andere vrouwtjes.
Het plaatshert liep tussen de herten door, hij dreef ze af en toe van de bosrand vandaan, fleemde en burlde en haalde zijn gewei door de ruigte in de bosrand; het was een enorme tooi geworden van gras en andere slierten. Alsof dat nog niet genoeg was, haalde hij zijn gewei ook nog door de takken, het was een heel spektakel.
Na driekwartier weer verder gelopen naar de wildtoren, omdat het nu wel "saai" werd die uitsloverij.
vanaf de wildtoren nog een groot mannetje gezien en heel ver weg langs de bosrand werd door iemand met telescoop met moeite nog een tweede hert gesignaleerd.

In de schemer teruggelopen naar de hertenwei, daar werd luid en veel geburld. Het plaatshert kreeg vanuit het bos antwoord van een ander hert, een mooie afsluiting van de avond.
Het was 19.45 uur, einde excursie. Sommigen bleven echter nog, zo mooi was het geluid


Hettie Meertens

Burl op L1TV

Zie voor de korte reporatage op L1TV de volgende link:
http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4784466

Henk Heijligers

maandag 4 oktober 2010

Zondagavond 3 oktober

Met een groep van ruim 25 personen op pad. Bij de Brensbrug stond het roedel met plaatshert nu 20 in totaal(19+1). Plaatshert burlde af entoe zwakjes maar de roep werd niet beantwoord. Plaatshert was zijn herfsttooi van vanmorgen alweer kwijt en heeft 2 hindes gedekt of trachten te dekken.
Bij uitkijktoren lag in de wei aan de overzijde van de Oude Graaf het 4-5 jarig hert en op een gegeven moment stond het op liep even te imponeren en burlde eventjes flauw, maar ging daarna achter de struiken weer liggen en was toen niet meer zichtbaar. Enkele mensen meenden even een glimp van een ander hert, dat daar dan ook moest liggen, gezien te hebben maar ik had net op dat moment mijn kijker uitgeleend. Verder stond in dezelfde wei een reegeit met kalf.
Deelnemers waren zeer tevreden over wat ze gezien en gehoord hadden.

Piet Litjens

zondag 3 oktober 2010

Zondagochtend 4 oktober

Na uitleg over het klimaatbos en inleiding over de edelherten begonnen we met 9 personen aan de wandeling. Bij de Brensbrug stond aan de linkerkant op de weide het plaatshert en 2 hindes. De rest van het roedel lag/stond in het struweel. Plaatshert liep af en toe imponerend op en neer en burlde ook af en toe zwakjes. Geen antwoord uit de omgeving en na enkele minuten verdween alles in de bosschage. Bij de uitkijktoren geen enkele activiteit  behalve opmerkelijk veel zwaluwen (groeperend voor de trek?) Wel hoorden wij burlen op de weide bij de Brensbrug.
Op de terugweg stond het roedel (nog altijd 19 in totaal) aan/in de bosrand achter de weide. Een fotograaf vertelde dat hij ca 20 m aan de linkerzijkant van de weide de struiken in was gelopen en dat het plaatshert toen behoorlijk te keer was gegaan wat zeer zichtbaar aan zijn herfsttooi in het gewei was; beide stangen waren overdadig met twijgen en takken versierd. Ook nu weer wat imponerend gedraaf en af en toe wat flemen.
Deelnemers waren zeer geinteresseerd en hadden veel vragen. Allen vonden het een geslaagd uitstapje.

Piet Litjens 

zaterdag 2 oktober 2010

Zaterdagochtend 2 oktober

Vanochtend met een kleine groep vertrokken richting Brensbrug. Dat was meteen raak, het plaatshert met de groep hindes (zo'n 18 stuks) stond hier in het grasland. Het hert liet regelmatig van zich horen door te burlen. Verder was er niet echt veel aktie in de groep en af en toe ging het hert kort achter een hinde aan.
We besloten om door te lopen richting wildtoren. Daar aangekomen was, zoals te verwachten, niets loos op wat koeien en paarden na.

Teruggekomen bij de Brensbrug was de groep vertrokken en stond een hert in het weiland, snuffeld op de plekken waar de hindes hadden gestaan en met zijn gewei door het gras vegend.

Het niet plaatshert vegend door het gras om 'zijn tooi' te verfraaien.
De laatste dagen is naast het leidende hert van de groep met hindes steeds een ander hert in de buurt. Hij wacht zijn kans 'geduldig' af. Hij ruikt en proeft hier de geur van de hindes die in het bos, samen met het hert verdwenen zijn.

Het was duidelijk niet het plaatshert van de groep. Dat bleek even later toen deze 'even' uit het bos kwam. Als een hond met zijn staart tussen de benen maakte het hert de benen.


Er was voor het plaatshert niet veel voor nodig om het andere hert even op zijn nummer te zetten. Alleen al door even uit het bos te komen, ging het andere hert er meteen vandoor. Hij zocht daarna weer snel de gezelschap op van zijn hindes in de relatieve rust van het herfstbos.

Henk Heijligers

Vrijdag 1 oktober

De bronsexcursie van vanavond 17.30 was super, erg van genoten! 20 deelnemers op de lijst en nog twee mensen die ook graag mee wilden. Ze hadden geen reactie meer op de mail gehad. Waarschijnlijk is het kantoor van Lila vrijdag om 16.00 uur dicht?
Opmerking Henk Heijligers, zoals ook duidelijk vermeld op de website is aanmelding mogelijk voor de vrijdag en het weekend tot uiterlijk 12.00 uur.
Natuurlijk heb ik die mensen ook mee genomen. Hoog bezoek, een van de deelnemers maakte zich later bekend als de voorzitter van het Het Limburgs Landschap  Marleen Gresnicht en Mevcrouw Vos.
En de herten winsten dit en lieten zich van hun beste kant zien. Op het eerste weiland rechts stond een kudde van 19 hinden en kalveren en het plaatshert. Een hert werd gedekt door het plaatshert. Dit heet de hertensprong wist iemand met filmcamera, te vertellen. Het dekken duurt nog geen minuut en bij de zaadlozing komen de achterpoten van het Plaatshert ook even van de grond af.
Dan toch nog even naar de toren gelopen. Vanaf de toren op het weiland tegen de bosrand aan de overzijde van de Oude Graaf nog 4, waarschijnlijk mannetjes herten gezien. Een had een mooi volgroeid gewei.
Daarna snel weer terug naar de hindengroep. Hier nog twee herten gedekt zien worden. Het Plaatshert ook flink horen burlen. Leuk om te zien hoe toen de groep in twee groepjes uit elkaar leek te vallen het plaatshert de zaak weer bijeen dreef.

Na afloopt werd ik verlegenheid gebracht door een flinke fooi. Ik wilde dat eigenlijk eerst niet aannemen. Hebben de andere gidsen dit al mee gemaakt? Ik wil het wel investeren in een gezamenlijk ‘pintje pakken’ na afloop van de excursie periode. Goed idee?
Groetjes,  Harry

vrijdag 1 oktober 2010

Donderdag 30 september

De 26 deelnemers waren zeer geïnteresseerd, na de uitleg over de Weerterbossn werden er veel vragen gesteld.
Na deze uitleg liepen we richting de Brensbrug , op het weiland rechts tegen de bosrand,lagen 18 hindes en kalveren en het plaatshert, er was verder geen actie ( geen burlende herten ). Ze bleven rustig liggen. Na een kwartier zijn we doorgelopen richting de uitkijktoren, onderweg bij het grenskerkmonument heb ik een kort verhaal over de geschiedenis van deze kerk verteld. Dit had niets met de bronst/burlexcursie te maken,maar wel met de Weerterbossen.
Na het verhaal van ca. 10 min, liepen we naar de uitkijktoren, daar was geen hert te bespeuren,na een kort verblijf op de toren, zijn we terug gelopen naar het weiland bij de Brensbrug ,het roedel met het plaatshert stonden nu in het midden van het weiland, het plaatshert burlde luid, en kreeg ook reactie vanuit het bos aan de overzijde van de
Oude Graaf. Alle deelnemers hebben genoten en vonden de bronst/burlexcursie geslaagd.

Jan Broers

donderdag 30 september 2010

Donderochtend 30 september

Vanochtend met een filmploeg van L1TV in het Weerterbos geweest. Natuurlijk weinig tijd, maar gelukkig stond de groep bij de Brensbrug. Echter zonder hert. Toch heel kort gebrul uit het aangrenzende bos en op een gegeven moment kwam het plaatshert tevoorschijn. Verder was de groep niet echt actief, wel constateerde ik enige onrust in de groep. En dant bleek terecht, er kwam namelijk een tweede hert op de Brensbrug die weliswaar op gepast afstand bleef, maar toch. Het plaatshert liep richting het tweede hert en liet even duidelijk horen dat hij de baas was. Gevolgd door de aftocht van het tweede hert.

De uitzendig op L1 zal komend weekend plaatsvinden. Ik zal een doorlink plaatsen op deze blog, maar het zal zaterdag of zondag op L1 nieuws te zien zijn.

Henk Heijligers

Woensdag 29 september

Om 17.30 uur op pad met 15 personen. Nadat eerst nog enkele mensen hun auto hebben verplaatst en bij het bord nog iets verteld te hebben over het Klimaatbuffer project. Ook al verteld dat ik niet moet vergeten de flyers en de enveloppen aan het eind uit te delen.
Onderweg geen herten. Wel fotograven die op het weiland rechts van de weg een mannetjes hert weg hebben zien rennen. Op de toren wel veel herten te zien. Een groep van 17 dieren inclusief het plaatshert staat tegen de bosrand aan de overzijde van de Oude Graaf. Het plaatshert is af en toe flink aan het burlen. Mooi en duidelijk. Verder geen andere mannetjes herten te zien.
Op de terugweg zitten bij het zelfde weiland nog steeds de fotograven en nu ligt er een mannetjes hert met een erg groot gewei, uit te rusten in het gras. Een fotograaf heeft afgelopen vrijdagmiddag op deze weide een groot gevecht gezien tussen twee herten, waarbij een derde hert met de groep hinden vandoor is gegaan.
Dik tevreden stapt iedereen met flyer en enveloppe en zonder bekeuring, de auto in.   

Harry Cuypers

woensdag 29 september 2010

Dinsdag 28 september

Met een zeer belangstellende groep van 18 personen liepen we zachtjes richting Brensbrug. Vijfentwintig personen zouden komen, maar van één aangemelde groep van 15 hadden er 7 zich afgemeld.  Jammer voor andere mensen die niet meekonden omdat de groep vol was.

Wij, Jo en ik, hadden de bezoekers gevraagd niet te praten of dan maar te fluisteren. Achter de laatste bomenrij stonden we stil. Eén hinde zag ons reeds aankomen, waardoor een tweede hinde opstond en eveneens onze richting opkeek. Even later volgde het 1e plaatshert hun voorbeeld. We wachtten geduldig tot de roedel aan ons gewend. Twee andere bezoekers stonden reeds naar de dieren te kijken.  Langzaam gingen voorwaarts tot iedereen vrij uitzicht had op de roedel van 18 dieren. Het was nevelig, maar we konden duidelijk het achterna zitten door het hert en het flemen van hem ziet. Ook het burlen kwam soms uit zijn keel. De bezoeker zagen dat het zogen van een jong nog altijd plaatsvindt. Het hert  verdween ongeveer vijftien minuten in het bos. Het slechte zicht verhinderde ons te ontdekken wat hij daar deed. De roedel stoorde zich niet aan de auto van een boswachter, die even met zijn zwaar ronkende motor bij ons stopte.  Ik was benieuwd of ook dit keer jonge mannetjes in de buurt van de uittoren liepen, dus zijn we verder gegaan. Inderdaad in de verte naast een drietal afstaande bomen op 11 uur bleek een hert te staan. Een donker silhouet in de mist.  Reeën hebben we, waarschijnlijk door het slechte zicht niet kunnen ontdekken.

Op de terugweg naar de Daatjeshoeve was er niet veel activiteit bij de roedel . De meesten lagen in het gras en het hert stond geheel links in de hoek van het grasland.

Ron Vodegel

dinsdag 28 september 2010

Spontane verstiging Edelherten in Oost Nederland

Via natuurberichten.nl is een persbericht verschenen over de spontane vestiging van edelherten.
Zie: http://www.natuurbericht.nl/?id=4438&Eid=1583

Henk Heijligers

Maandag 27 september, avondexcursie

We vertrokken maandagavond met zo'n twintig mensen vanaf de Daatjeshoeve, het was de hele avond regenjassenweer en beslist geen sfeertje van: heldere, koude, rode zonsondergang met verdragende burlgeluiden uit het bos...
Omdat ik niet wist hoeveel mensen zouden komen, kon ik, toen ik vertrok, niet weten dat/hoeveel  mensen nog met filevertraging in aantocht waren.
Veiligheidshalve hield ik bij de Daatjehoeve een inleiding over het weerterbos van 8 minuten, bijgestaan door Jo, die de geweien toonde van ree  & hert.
Er sloten nog enkele vertraagde mensen aan, en toen we het bos in liepen, kwamen ook nog enkele te laatkomers uit Zuid Limburg aangehold.

Na eerst wat hertensporen bekeken te hebben (wissels), troffen wij een grote groep herten aan in het felgroene boerenweiland achter de Brensbrug. Deze groep lag/stond daar 's middag rond 14.00 uur ook al. De groep bestond uit  1 volwassen man, en 18 vrouwen & kroost.
De herten waren mooi te zien. Ze waren erg alert. Verschillende stonden op, toen wij en masse op de weg bleven staan, en gingen zelfs lopen. Het leek even dat ze het bos in wilden gaan, maar dat gebeurde toch niet. Het mannetje dat eerst in het gras lag, stond ook op, waarschijnlijk om de weglopende herten bij zich terug te halen op de open wei. Je zag hem drijven, en af en toe nam hij een houding aan alsof hij wilde gaan burlen, maar er kwam de hele avond  geen/amper geluid uit.
Je zag hem ook flemen.

Na in alle rust de herten bekeken te hebben, zijn we doorgelopen naar de wildtoren.
Ik verwachtte daar geen herten meer, maar een beetje warm lopen kon geen kwaad en sommigen wilden graag weten waar de wildtorren was. Onderweg gewezen op de kleine reenpoortjes en de grenskerk. Ook naar paddenstoelen gekeken. Wildtoren beklommen, geen herten gezien; wel  vragen gekregen over prikkeldraad en boerenvee.

Op de terugweg weer stilgestaan bij de herten, die nog steeds op de zelfde plek waren. Er klonk  heel zacht - ik was net aan het praten - wat gemurmel van het hert. Volgens sommigen was er ook geluid te horen uit het bos aan de andere zijde van het weggetje, maar dat heb ik zelf gemist.

Terug lopend naar de auto's, hebben we nog even gekeken naar vraat- en veegsporen. Een man vroeg naar de schade voor het bos door de herten. Ik heb uitgelegd dat wat bosbouwers vraatschade noemen, voor ecologen juist een verrijking betekent: meer structuurvariatie, licht- en warmte variatie; lokaal meer kruiden, insecten, amphibieen, vogels etc. 

Doorweekt  kwamen we terug bij de auto's. Ik ben  vergeten om de mensen na afloop een Kempenbroek folder te geven. Alleen de auto met IVN-ers uit Stein e.o. kon ik nog voorzien.

Hettie Meertens 

maandag 27 september 2010

Maandag 27 september

Ik ben vanmorgen even geweest, niets gezien. 1 Plaatshert liep in het bos links van de wei aan de brensbrug (rug naar toren) wat te burlen en met wat struiken te stoeien. Dat was wel te horen. Ander plaatshert liep door de bossen of over de weides aan de daatjeshoevekant van de beek richting de hoogspanningsmasten wat te burlen.


Harold Noordermeer

Zondag 26 september

Zondagavond met een kleine groep het Weeterbos ingetrokken. Zelf probeer ik altijd de spanning wat op te bouwen, maar dat lukte helaas niet. Mensen die uit het bos kwamen vertelden meteen dat de 'herten' er stonden. En zo was het ook. Bij de Brensbrug stond, maar vooral lagen, 19 hindes met kalveren en het hert. We zijn met de groep niet meer doorgelopen naar de wildtoren, dat leek ons niet zinvol. We hebben zo'n uur bij de Brensbrug gestaan.
Gelukkig kwam het hert regelmatig in aktie om te kijken hoe 'ver' de hindes zijn. En natuurlijk met het burlen. Weinig gewandeld, veel verteld over de herten en eigenlijk toch zo'n beetje alles gezien wat je kunt verwachten.
Er stonden verder nog een tiental mensen op het pad bij de Brensbrug om de edelherten te bekijken. Geen idee hoe druk (of juist niet) het bij de wildtoren was.

Henk Heijligers

zondag 26 september 2010

Zaterdag 25 september, avondexcursie

11 enthousiaste deelnemers,
We liepen het pad af naar de Brensbrug en hoorde regelmatig burlende herten, maar zagen ze niet.
We zijn door gelopen naar de uitkijktoren,daar was ook geen hert te zien of te horen, we hadden de hoop al opgegeven.
Op de terugweg,om ca 19.30 uur op het weiland bij de Brensbrug stond een roedel van 1 hert, 17 hinden en 4 kalveren, regelmatig burlde het hert van het roedel, en een ander hert reageerde vanuit het bos achter het weiland.
De deelnemers waren erg onder de indruk ( ik ook ), jammer dat het donker werd en moesten dan ook terug naar de Daatjeshoeve.

Jan Broers

Zaterdag 25 september


Op zaterdagavond ben ik met mijn vrouw in het Weerterbos geweest van ongeveer 17.50 tot 19.15 uur.
We hebben erg veel geluk gehad om zulke prachtige momenten te zien en hebben deze ook kunnen filmen.
We hebben er volop van genoten.We zaten op de mooiste momenten slechts met ons tweeen.dat was misschien ook ons voordeel. We stonden op de fietspad bij de brensbrug.
 Ik was er op vrijdagavond ook al geweest en toen heb ik ook enkele mooie opnames kunnen maken.
deze opnames waren alleen met camera.
De opnames van zaterdag waren met camera en telescoop en erg close. Ik heb nog veel meer kunnen filmen en moet dit nog rustig uitzoeken.Lambert Cox,  
Stichting Natuurkanaal

Zaterdag 25 september

Ben zaterdagavond in de Weerterbos geweest. Jan Broers [gids] was ook daar met een groep. In eerste instantie niets op de wei bij de Brensbrug en bij de uitkijktoren. Wel slopen er op een gegeven moment twee statieven, waarschijnlijk door mensen gedragen, langs de Oude Graaf recht tegenover de uitkijktoren in het rustgebied in.
Op de terugweg om ca 18.45 een plaatshert met een roedel van 16 (hinden, smaldieren en 4-5 kalveren) op de wei bij de Brensbrug. Af en toe burlde het plaatshert en 2 keer reageerde een ander hert vanuit het bos achter de wei.

Piet Litjens

zaterdag 25 september 2010

Zaterdag 25 september, ochtendexcursie

Afgelopen zaterdagmorgen geen herten activiteit. Wel vanaf de toren tegen de uiterste bosrand een groot mannetjes hert gezien. Op de terugweg heeft een tweetal fotograven op de fiets, net voor ons een mannetjes hert de weg zien oversteken. Van kanoklanten die ik zaterdagavond sprak hoorde ik dat op de Veluwe ook nog niet zo veel activiteit is, omdat de nachten nog te warm zouden zijn. Zij waren kortgeleden op Kootwijkerzand geweest.    
Harry Cyupers

Vrijdag 24 september

Bronsexcursie met 20 personen.
Bij Brensbrug op weide een hert met een 3-4 jarige hinde en smaldier; niet echt veel activiteit.
Bij  uitkijktoren op rechterweide 2 herten een spieser en een 2-3 jarig hert. Na enige tijd kwam het hert van de Brensbrug alleen tussen de koeien door aangelopen, voelde zich als het ware opgejaagd door de aandacht van de koeien. 


Het hert was duidelijk herkenbaar aan de flarden bast die nog aan zijn gewei hingen. Na enkele zwakke burl geluiden sloot hij zich min of meer aan bij de andere 2 (halbstarke) herten. Er liet zich ook nog even een reegeit zien.
Bij terugkomst op de weide bij de Brensbrug stonden er 13 dieren op de weide, een hert en 4-5 kalveren  3-4 smaldieren en hindes. Een van de hindes had een zenderband om. Op een gegeven moment kwam een hinde en een smaldier, waarschijnlijk die wij de eerste keer bij het hert hier hadden gezien, aarzelend uit het bos te voorschijn en sloten zich bij het roedel aan.
Het hert heeft enkele keren lauw geburled wat beantwoord werd vanuit het achterliggende bos maar ook lauw.

Deelnemers waren zeer enthousiast.
Ron Vodegel heeft wat fotos gemaakt en zal deze nog emailen.
Let op met de auto's parkeren aan de kant van de Daatjeshoeve mag je parkeren aan de andere wegzijde niet. Enkele deelnemeers hebben hier een bekeuring gekregen. Kleine domper op de feestvreugde.

Piet Litjens

maandag 20 september 2010

Maandag 20 september


Ik ben vanmorgen naar het Weerterbos gegaan en had geluk het burlen te horen en ook de herten op een meter of vijftig in het bos te zien. Het burlen had ik al gehoord. Daarna kwam ik Jo Engelen tegen, die de plaats waar de herten te zien waren beschreef.

Vanaf Daatjeshoeve voorbij de eerste veewissel. Ongeveer 50 meter voorbij de wissel links in het bos zo’n 20 tot 40 meter diep. Niet zo ver van de hoeve dus. Ik was er rond halfeen. De dieren deden het rustig aan. Ze lagen of aten. Later liepen ze verder weg. Ze konden niet naar de open vlakten, omdat de boer aan het dorsen was met een hoop lawaai van de machines. Het was een roedel wijfjes met jongen. Bij elkaar ongeveer zeven + een burlende man.

Ron Vodegel

zondag 19 september 2010

Zaterdag 18 september


Zaterdagavond van 19.00 uur tot 21.15 uur op de wildkansel gestaan voor burrelende edelherten. In totaal zijn er nog zo’n 20-25 andere mensen geweest (ook 4-5 kinderen) die alle ook een tijd op wildkansel hebben gestaan. Mijn telescoop bood uitkomst !

Bij aankomst was 1 grote bok te zien aan de overzijde van Oude graaf, tegen de bosrand aan. Deze liep wat op en neer en veegde gras met zijn gewei. Daarna verdween deze in het bos. Na stilte van 15 minuten kwamen er burrelende geluiden uit het bos. Rond schemer omstreeeks 20:10 uur, bijna donker ontwaarde zich zuidelijk van de wildkansel nogmaals een grotere bok. Deze is gedurende 20 minuten licht burrelend door de graslanden van de Grashut gelopen, dus voor wildkansel langs op zo’n 60 meter. In de graslanden van de grashut kwam deze bok nog een andere bok tegen. Beide waren toch vrij rustig en wat burrelend liepen ze elkaar voorbij…...

Er stonden bij wildkansel wel zo’n 7 auto’s en aantal mensen waren op de fiets.
Opmerking Henk Heijligers: Er mag niet geparkeerd worden bij de wildkansel, u loopt de kans op een boete!

Sjors de Kort  

zaterdag 18 september 2010

Voorzichtige burlende start

Zaterdag 18 september een ochtendbezoek gebracht aan het Weerterbos. Aan het begin kon ik eenmaal een burlend hert horen, die ergens in de omgeving van de Grashut was. Daarna geen burlende herten meer gehoord.
Bij de Brensbrug stond een jonge bok met 6 hindes. Erg schuw, ze stonden in de beek en verdwenen na een minuut of 10 in het bos. De weg vervolgd naar de wildtoren, maar daar was van edelhertenbronst niets te meken. Op de terugweg langs de Brensbrug ook nog de oude bok gezien, tussen de beek en het bos.Hij zal straks ongetwijfeld alle hindes opeisen......

Henk Heijligers

vrijdag 17 september 2010

Vrijdag 17 september

Vrijdagmiddag rond half 5 's middags in het Weerterbos geweest.
Toen bij de uitkijktoren in de rechtse wei, voor het gemaakte houten hert, kwamen 6 herten te voorschijn gesprongen. 1 bok, 3 hindes en 2 kalfjes. Het mannetje burlde 2x, maar het klonk heel zacht.

Ellen Luijks


dinsdag 14 september 2010

Persbericht

De Koning van het Woud in het Weerterbos


Vanaf medio september organiseert Stichting het Limburgs Landschap samen met Ark Natuurontwikkeling dagelijks edelhertenexcursies naar het Weerterbos. Deze Koningen van het Woud worden de komende weken bronstig en dat laten ze duidelijk merken. En u kunt getuige zijn van dit spectaculaire schouwspel.

Het Weerterbos maakt deel uit van het veel grotere en grensoverschrijdende Kempen-Broek.
Het Weerterbos ligt ten noordwesten van Weert en is grotendeels in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. De vochtige en droge bossen worden afgewisseld met graslanden, heide en vennen. Centraal in het gebied ligt de Grashut, een voormalige landbouwenclave die nu omrasterd is en waar een groep van zo’n 20 edelherten min of meer vrij kunnen rondlopen.

Het prachtige schouwspel van burlende edelherten om een roedel met hindes te bemachtigen is ook in Limburg te zien. Ga mee met een van de vele excursies. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.
Indrukwekkend schouwspel
Edelherten leven een groot deel van het jaar in groepen, roedels. Zo’n roedel bestaat uit vrouwtjesherten (hindes) en jonge dieren en wordt aangevoerd door een leidhinde. Mannetjes leven gedurende het grootste deel van het jaar in eigen groepen, gescheiden van de roedels. Dat verandert vanaf begin september. In de periode september en oktober worden de mannetjes bronstig en proberen ze individuele hindes en roedels als een harem bij elkaar te houden. Zo’n groep met één mannetje bestaat uit enkele tot tientallen hindes. En dat gaat niet zonder slag of stoot, maar vooral met veel vocaal geweld, het burlen. Soms leidt dit tot een echte knokpartij, waarbij uitdagers elkaar met hun imposante gewei te lijf gaan. Gelukkig leidt dit spectaculaire gevecht om de hindes zelden tot ernstige verwondingen. Vanaf half oktober keert de rust weer terug en keert ieder terug naar zijn eigen groep.

Bronst en burlen
Vanaf medio september worden dagelijks excursies georganiseerd om dit indrukkenwekkende schouwspel van de bronst met burlende edelherten te bekijken. Door de week worden avondexcursies georganiseerd en in het weekend ook in de vroege ochtend. De excursies worden begeleid door gidsen die u kennis laten maken met deze Koning van het Woud. Het resultaat van al dit geweld kunt u overigens het komende voorjaar aanschouwen, de jonge kalfjes worden dan geboren.

Een bezoek meer dan waard
U bent van harte welkom om het Weerterbos te bezoeken. Vanaf 22 september vinden dagelijks excursies plaats tot 11 oktober. Wel dient u zich aan te melden via www.limburgs-landschap.nl (of 077-4737575). Kom alvast in de stemming en luister naar burlende edelherten via de website en blijf op de hoogte van het verloop van de bronst via http://edelhertinhetweerterbos.blogspot.com/.
Zie de excursiedata aan het einde van deze blog.

Nog weinig activiteit

Ik ben vanavond geweest. Ik hoopte dat het licht wat beter was dan vorige week. Helaas, het bleef grijs.
Het zelfde hert liep weer op de wei aan de brug, eerst met 1 hinde en kalf. Later kwamen uit het bos rechts van de beek (rug naar de toren) nog 3 hindes en 3 kalfjes. Toen kwamen ook de 2 spitsers op de wei.
Het hert zet wel aan, maar zijn burlen klinkt nog voor geen meter. Verder geen burl gehoord.
Ik denk wel dat de roedel in 2 roedels is gesplitst, aangezien er maar 4hindes op de wei liepen. Geen idee waar de rest zit.

Harold Noordermeer

maandag 13 september 2010

Burlende edelherten

Weliswaar zijn nog geen zichtbare burlende edelherten bij de Grashut of Brensbrug waargenomen, wel zijn de eerste burlende geluiden gehoord in het bos.

Henk Heijligers

Persbericht edelherten

Op natuurbericht.nl verscheen een persbericht over de excursies in het Weerterbos, lees het volledige bericht op: http://www.natuurbericht.nl/?id=4199&Eid=1583

donderdag 9 september 2010

Edelherten Weerterbos op 8 september

Ik kom net terug van het Weerterbos. Begin van de avond hele roedel hindes/smaldieren/kalfjes + 2 spitsers op de weide aan de brensbrug. Even bij de toren wezen kijken, maar niets gezien. Terug naar de 'bronstweide' en daar liepen 2 jonge mannetjes bij de rest. Even later kwam een ouder hert uit de dekking de weide op. Liep al wel te flemen en te ruiken aan plaatsen waar hindes hadden gelegen, maar burlen nog niets. Ook liet hij de rest van de heren bij de roedel lopen.

Er werd aardig geworsteld maar nog om wat af te tasten alleen maar. Dus, ik denk dat met een week, 1.5 week het spel echt aan de gang is.

Voor ik het vergeet, de muggen zijn nog actief. Het zijn geen onmenselijke aantallen meer, maar toch. Misschien even in de uitnodiging/mail aan de deelnemers vermelden dat ze DEET meenemen/gebruiken?

Harold Noordermeer

dinsdag 7 september 2010

Excursie afgelast

Op dinsdagavond 7 september zou de eerste excursie plaatsvinden. Omdat er nog weinig spectaculairs te melden valt hebben wij besloten om de excursie te annuleren. De eerstvolgende excursie vindt plaats op zondagochtend 19 september.
In de tussenliggende periode houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Henk Heijligers

maandag 6 september 2010

Excursies 2010: Edelherten in het Weerterbos

Voor de excursie geldt een verplichte aanmelding via de website van Stichting het Limburgs Landschap: http://www.limburgs-landschap.nl/

Zondagochtend 19 september
Woensdagavond 22 september
Donderdagavond 23 september
Vrijdagavond 24 september
Zaterdagochtend 25 september
Zaterdagavond 25 september
Zondagochtend 26 september
Zondagavond 26 september
Maandagavond 27 september
Dinsdagavond 28 september
Woensdagavond 29 september
Donderdagavond 30 september
Vrijdagavond 1 oktober
Zaterdagochtend 2 oktober
Zaterdagavond 2 oktober
Zondagochtend 3 oktober
Zondagavond 3 oktober
Maandagavond 4 oktober
Dinsdagavond 5 oktober
Woensdagavond 6 oktober
Donderdagvond 7 oktober
Vrijdagavond 8 oktober
Zaterdagochtend 9 oktober
Zaterdagavond 9 oktober
Zondagochtend 10 oktober
Zondagavond 10 oktober